OSOBNÉ VOZNE

  popis download stiahnutí

 ŽSR Bix
 autor: Stefja
 3D model: Hummus
 textúry: Tax
 - vyžaduje model Balm/Bix
 kuid:61599:10020 - hummus.trainz.cz

TRS

 ZSSK Bgee
 autor: d`Ant
 3D model: Bald
 textúry: d`Ant
 script: Sašule

 potrebné súčasti

TRS04
TRS06
 

 ZSSK Bh graffiti
 autor: Misec
 3D model: Bald
 textúry: Misec
 script: Sašule

 potrebné súčasti

TRS  

 ZSSK B blonsky graffiti
 autor: Misec
 3D model: Bald
 textúry: Misec + d`Ant
 script: Sašule

 potrebné súčasti

TRS  

 ZSSK 011 (orange)
 autor: Misec
 3D model: Hummus
 textúry: Misec
 - náter k MV 811, aj graffiti verzia

 potrebné súčasti

TRS  

 ZSSK Blonsky PACK
 autor, textúry: d`Ant
 3D model: Bald
 script: Sašule
 - A, B, Bt, BDs,

 potrebné súčasti

TRS04
TRS06
 

 ZSSK Apee
 autor, textúry: d`Ant
 3D model: Bald
 script: Sašule
 - nesuhlasí s predlohou

 potrebné súčasti

TRS04
TRS06
 

ZSSK 053 (Bnp)
 autor: Misec
 3D model: Hummus
 textúry: Misec

 potrebné súčasti

TRS  

 ZSSK AB graffiti
 autor: d`Ant
 3D model: Bald
 textúry: d`Ant
 script: Sašule

 potrebné súčasti

TRS04
TRS06
 

 ZSSK Bh
 autor: Balvan
 3D model: Bald
 textúry: Balvan
 script: Sašule

 potrebné súčasti

TRS04
TRS06
 

 ČSD Blm
 autor: d`Ant
 3D model: Hummus
 textúry: d`Ant
 - výnimočný náter s náhradnými dverami

 potrebné súčasti

TRS  

 ZSSK B (green)
 autor: d`Ant
 3D model: Bald
 textúry: d`Ant

 potrebné súčasti

TRS  

 ZSSK A pack
  autor: d`Ant
 3D model: Bald
 textúry: Djexpres
 script: Sašule

 potrebné súčasti

TRS04
TRS06
 

 ZSSK BDs pack
 autor: d`Ant
 3D model: Bald
 textúry: Djexpres
 script: Sašule

 potrebné súčasti

TRS04
TRS06
 

 ZSSK Bt
 autor: Balvan
 3D model: Bald
 textúry: Balvan
 script: Sašule

 potrebné súčasti

TRS04
TRS06
 

 ZSSK Bt graffiti
 autor: Misec
 3D model: Bald
 textúry: Misc
 script: Sašule

 potrebné súčasti

TRS  

 ZSSK 011 679
 autor: d`Ant
 3D model: Hummus
 textúry: d`Ant

 potrebné súčasti

TRS  

 ZSSK 011 303
 autor: Tommyst
 3D model: Hummus
 textúry: Tommyst

 potrebné súčasti

TRS  

 ZSSK 011 260
 autor: Misec
 3D model: Hummus
 textúry: Misec
  -náter k MV 812

 potrebné súčasti

TRS